Het samenwerkingsplatform voor bedrijven in de regio Tilburg

Katsbogten

 
Home
BORT
Bedrijventerreinen
Contact
Katsbogten bedrijfsnummerbord

 

 Agenda Leden

6cba112e-39cf-4a5f-bdde-1a607b68b6fc

 Agenda Bestuur

df9577d4-fc07-4ed4-a5c1-2bac75e6db3d
 

 Laatste nieuws BORT Katsbogten

Bedrijven Overleg Regio Tilburg verder als krachtige federatie
donderdag 17 januari 2019

Bedrijven Overleg Regio Tilburg is al jaren dé spreekbuis van ondernemend Tilburg. Sinds 1 januari 2019 werkt BORT als een federatie die bestaat uit een samenwerking tussen negen Tilburgse ondernemersverenigingen. Gezamenlijk willen zij het ondernemersklimaat in Tilburg optimaliseren door gestructureerde belangenbehartiging, organisatie van parkmanagement en het organiseren van boeiende ondernemersbijeenkomsten.

 

Sinds de tachtiger jaren heeft Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) zich ontwikkeld tot de spreekbuis van het Tilburgse bedrijfs­leven en een uniek, lokaal netwerk opgebouwd van business to business bedrijven. Om in de toekomst krachtiger en efficiënter de stem van de ondernemer te laten horen is de stap gezet om de vereniging te transformeren naar een federatie om een intensieve samenwerking tussen de Tilburgse ondernemersverenigingen te waarborgen.

 

De federatie BORT vormt de koepel van de aangesloten verenigingen en maakt zich hard voor onderwerpen die op het Tilburgs niveau van belang zijn voor ondernemers. Hier valt te denken aan onderwerpen als bereikbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

 

BORT is een samenwerking van de verenigingen TOP013, Bedrijventerrein Enschot, Vitaal Vossenberg West II, Vitaal Vossenberg, Vitaal Kraaiven, Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Vitaal Het Laar en Vitaal Katsbogten.Bezwaar wijziging Provinciale Milieuverordening (PMV)
dinsdag 12 december 2017

BORT heeft bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de provincie om het grondwaterbeschermingsgebied uit te breiden over de bedrijventerreinen Katsbogten en gedeeltelijk Het Laar en T58.

 

 algemene informatie Katsbogten

Bedrijventerrein Katsbogten is een klein industrieterrein waar voornamelijk logistieke bedrijven gevestigd zijn. Katsbogten ligt langs de A58, bij afslag Tilburg - Goirle, en heeft zo een zeer goede bereikbaarheid.
Inmiddels is er met de vestiging van het kantorenpand Entrada een mooi herkenningspunt voor Katsbogten bijgekomen.
BORT Katsbogten zet zich vooral in op veiligheid op het bedrijventerrein en ondersteunt de lobby voor een parkeervoorziening voor vrachtwagens. In nauwe samenwerking met Vitaal Katsbogten wordt tevens gewerkt aan een schoon, heel en veilig Katsbogten: Een bedrijventerrein dat er netjes bij ligt, waar zowel de openbare ruimte als onze bedrijfsgebouwen een visitekaartje zijn én waar het in alle opzichten veilig is. Dit moeten we samen doen!

Voor meer informatie over Vitaal Katsbogten kunt u ook terecht op de website http://katsbogten.vitaaltilburg.nl/

 
bedrijventerreinen

 Bestuur BORT Katsbogten

74d5a2a4-588c-417b-b874-49d37a39993b
Naam Functie
J. (John) de Wit
Schenker Logistics Nederland BV
Voorzitter
A. (Annemiek) Heinen
VNO-NCW Brabant Zeeland
Secretaris
A.P.M. (Atala) du Maine
McDonald's Restaurant Tilburg Zuid
Parkmanagement
A.D.A.M. (Bart) Spierings
Top Trucks BV
Lid
J.T.M.J. (Jack) Derks AA
ABAB Accountants en Adviseurs
Ledenzaken
Accountmanager gemeente Tilburg voor Katsbogten
F.J. (Frans Jan) Lathouwers